Kedves Hallgató, 
Szeretnénk feltenni Neked néhány kérdést, amelyekre nincsenek jó vagy rossz válaszok, a Te véleményedre vagyunk kíváncsiak. Válaszolj őszintén, bátran fogalmazd meg véleményedet! Most beleszólhatsz! A véleményed nyerő lehet! A beküldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki, ha megadod az e-mail elérhetőségedet! A válaszadás névtelen és önkéntes.

 
CHERD Kutatócsoport

Kérjük, hogy mindenhol csak egy választ jelölj (kivéve akkor, ha külön jelöljük, hogy több válasz is lehetséges)!

11 D

1.1


1.2


1.3 Évfolyam

1.4 Tagozat 

1.5 Képzési forma

1.6 Finanszírozás

1.7 Nemed

1.8

2KZ

2.1


2.2


2KZ

2.3 Melyik országban található ez a település?

2.4

2.5 Középiskolai tanulmányaid során milyen tanítási nyelven tanultad a fő tárgyaidat?

2.6


2.7 Milyen fenntartású volt a középiskolád, amikor érettségiztél?

2.8 Milyen típusú osztályban szerezted az érettségit?

2.9 Középiskolai éveid alatt részt vettél magánórákon (fizetett különórán az iskolán kívül)?

 

Ha részt vettél magánórákon, mi volt ennek az oka? 

2.10

 Hogy felkészüljek a felvételire

 

  
 

2.11

 Hogy jobb jegyeket kapjak

 

  
 

2.12

  Hogy nyelvvizsgázzak

 

  
 

2.13

 Egyéb okból

 

  
 

2.14


3PV

 

Ha nem közvetlenül az érettségi után kezdted egyetemi/főiskolai tanulmányaidat, akkor mit csináltál? 

3.1

 Országhatárokon belül dolgoztam

 

  
 

3.2

 Szomszédos országban dolgoztam

 

  
 

3.3

 Más EU országban dolgoztam

 

  
 

3.4

 EU-n kívül dolgoztam

 

  
 

3.5

 Munkanélküli voltam

 

  
 

3PV

3.6

 Tanultam (pl. OKJ)

 

  
 

3.7

 Mást csináltam

 

  
 

3.8


3.9 Milyen típusú képzésben tanultál eddig a felsőoktatásban, amelyeket befejeztél (több választ is megjelölhetsz)? 


3.10 Kapcsolódott-e jelenlegi szakodhoz?

3.11  Milyen típusú képzésben tanultál eddig a felsőoktatásban félbehagyott képzések (több választ is megjelölhetsz)? 


3.12 Kapcsolódott-e jelenlegi szakodhoz?

 

Szerepet játszottak-e általában felsőfokú továbbtanulásodban az alábbi tényezők? 

3.13

 jól jövedelmező állást találjak

 

  
 

3.14

 elismert foglalkozásom legyen

 

  
 

3.15

 nagyobb esélyem legyen vezető pozíció elérésére

 

  
 

3.16

 gyarapítsam tudásom

 

  
 

3.17

 könnyebb legyen elhelyezkedni

 

  
 

3.18

 még ne kelljem dolgozni

 

  
 

3.19

 sokféle kapcsolatot alakítsak ki

 

  
 

3.20

 kövessem a családi példát

 

  
 

3.21

 kövessem barátaim példáját

 

  
 

3.22

 megfogadjam a szüleim, tanáraim tanácsát

 

  
 

3.23

 nem kelljen tandíjat fizetni

 

  
 

3.24

 az anyanyelvemen tanulhassak

 

  
 

 

Szerepet játszottak-e az intézmény választásban az alábbi tényezők? 

3.25

 jól jövedelmező állást találjak

 

  
 

3.26

 elismert foglalkozásom legyen

 

  
 

3.27

 nagyobb esélyem legyen vezető pozíció elérésére

 

  
 

3.28

 gyarapítsam tudásom

 

  
 

3.29

 könnyebb legyen elhelyezkedni

 

  
 

3.30

 még ne kelljem dolgozni

 

  
 

3.31

 sokféle kapcsolatot alakítsak ki

 

  
 

3.32

 kövessem a családi példát

 

  
 

3.33

 kövessem barátaim példáját

 

  
 

3.34

 megfogadjam a szüleim, tanáraim tanácsát

 

  
 

3.35

 nem kelljen tandíjat fizetni

 

  
 

3.36

 az anyanyelvemen tanulhassak

 

  
 

 

Szerepet játszottak-e a szakválasztásban az alábbi tényezők? 

3.37

 jól jövedelmező állást találjak

 

  
 

3.38

 elismert foglalkozásom legyen

 

  
 

3PV

3.39

 nagyobb esélyem legyen vezető pozíció elérésére

 

  
 

3.40

 gyarapítsam tudásom

 

  
 

3.41

 könnyebb legyen elhelyezkedni

 

  
 

3.42

 még ne kelljem dolgozni

 

  
 

3.43

 sokféle kapcsolatot alakítsak ki

 

  
 

3.44

 kövessem a családi példát

 

  
 

3.45

 kövessem barátaim példáját

 

  
 

3.46

 megfogadjam a szüleim, tanáraim tanácsát

 

  
 

3.47

 nem kelljen tandíjat fizetni

 

  
 

3.48

 az anyanyelvemen tanulhassak

 

  
 

3.49 Eredetileg is jelenlegi szakodra szerettél volna bekerülni? 

3.50 Eredetileg is jelenlegi intézményedbe szerettél volna bekerülni? 

 

Az érettségeid évében jogosult voltál-e az alábbi címen többletpontokra? (akkor is jelöld be, ha nem kértél ilyen címen többletpontot, de jogosult lettél volna rá!) 

3.51

 Sportteljesítmény miatt

 

  
 

3.52

 Tanulmányi versenyhelyezés (pl. OKTV) miatt

 

  
 

3.53

 Fogyatékosság miatt

 

  
 

3.54

 Hátrányos helyzet miatt

 

  
 

3.55

 Etnikai hovatartozás miatt

 

  
 

3.56

 OKJ vagy technikusi végzettség miatt

 

  
 

3.57

 Középfokú komplex nyelvvizsga miatt

 

  
 

3.58

 Felsőfokú komplex nyelvvizsga miatt

 

  
 

3.59

 Halmozottan hátrányos helyzet miatt

 

  
 

3.60

 Emelt szintű érettségi teljesítéséért

 

  
 

3.61

 Gyermekgondozásért

 

  
 

4KT

4.1 Vettél-e már részt hosszabb-rövidebb ideig tartó külföldi tanulmányúton, csereprogramban felsőoktatási éveid alatt? 

4.2


4.3

4.4 Tervezed-e, hogy a felsőoktatási éveid alatt külföldön tanulj?

4.5


4KT

 

Véleményed szerint mi nehezíti a külföldi tanulmányok vállalását? (1 egyáltalán nem okoz(na) problémát … 4 komoly problémát okoz(na), 9 nem tudom/nincs válasz) 

4.6

 Elégtelen idegennyelv-tudás 

 

  


4.7

 A saját intézmény által nyújtott információ hiánya 

 

  


4.8

 Távollét a családtól, partnertől, barátoktól, gyermektől 

 

  


4.9

 Plusz pénzügyi teher 

 

  


4.10

 Félelem az ismeretlen, bizonytalan élethelyzettől 

 

  


4.11

 Motiváció hiánya 

 

  


4.12

 Külföldi tanulmányok alacsony fokú hasznosíthatósága itthon 

 

  


4.13

 A külföldi tanulmányok nehezen integrálhatók a hazai képzési szerkezetbe 

 

  


4.14

 Külföldi tanulmányok elismertetésének problémái a hazai intézményben, csúszás a tanulmányokban 

 

  


4.15

 A választott ország szabályozási rendszerének nehézkessége (vízum, beutazási engedély) 

 

  


4.16

 Nem megfelelő hazai tanulmányi teljesítmény 

 

  


4.17

 Korlátozott hozzáférés a mobilitási programokhoz 

 

  


5NY

 

Mennyire értesz egyet a következő kijelentésekkel? (1 egyáltalán nem értek egyet, 2. Inkább nem egyet értek, 3. Inkább egyetértek, 4 teljes mértékben egyetértek) 

5.1

 A mai iskolás diákok jól tudják az anyanyelvüket.

 

  
 

5.2

 Az iskolában kizárólag igényes, művelt köznyelven kell tanítani.

 

  
 

5.3

 Természetesen hangzik számomra, ha valaki tájszólással beszél.

 

  
 

5.4

 Egy tanár az óráin beszélhet tájszólással.

 

  
 

5.5

 Az iskolában le kell szoktatni a tájszólásban beszélő diákot a nyelvjárási beszédről.

 

  
 

 

Milyen középfokú nyelvvizsgákkal rendelkezel?  

5.6

 Angol

 

  
 

5.7

 Német

 

  
 

5.8

 Francia

 

  
 

5NY

5.9

 Orosz

 

  
 

5.10

 Spanyol

 

  
 

5.11

 Ukrán

 

  
 

5.12

 Román

 

  
 

5.13

 Magyar

 

  
 

5.14

 Egyéb

 

  
 

 

Milyen felsőfokú nyelvvizsgákkal rendelkezel? 

5.15

 Angol

 

  
 

5.16

 Német

 

  
 

5.17

 Francia

 

  
 

5.18

 Orosz

 

  
 

5.19

 Spanyol

 

  
 

5.20

 Ukrán

 

  
 

5.21

 Román

 

  
 

5.22

 Magyar

 

  
 

5.23

 Egyéb

 

  
 

 

Gondolj a nyelvtanulással kapcsolatos céljaidra! Értékeld 1-4-ig terjedő skálán, hogy mennyire igazak rád a felsorolt nyelvtanulással kapcsolatos állítások (1= legkevésbé fontos, 4=legfontosabb)! 

5.24

 Szeretnék más anyanyelvű és kultúrájú emberekkel beszélgetést folytatni.

 

  
 

5.25

 Érdekel más népek kultúrája, szokásai

 

  
 

5.26

 Külföldön szeretnék tanulni/dolgozni/élni.

 

  
 

5.27

 A diploma megszerzéséhez kell.

 

  
 

5.28

 Mindennapi munkámhoz szükséges (lesz).

 

  
 

5.29

 Jobb elhelyezkedési esélyek miatt.

 

  
 

5.30

 Filmek, játékok, könyvek, zeneszövegek jobb megértéséhez.

 

  
 

5.31

 Elengedhetetlen a szülőföldemen való boldoguláshoz

 

  
 

5.32

 Egy vagy több nyelvvizsga bizonyítványom legyen.

 

  
 

5.33

 Nem szeretnék kellemetlen vagy kiszolgáltatott helyzetbe kerülni idegen nyelvi környezetben.

 

  
 

5.34 Ha idegen nyelven beszélsz, mi a fontosabb neked (jelöld meg)?

6SZ

 

Milyen gyakran teszik a szüleid a következőket? (4. Nagyon gyakran 3. Gyakran 2. Ritkán, 1. Soha) 

6.1

 beszélgetnek veled

 

  
 

6.2

 beszélgetnek veled kultúráról, politikai, közéleti témákról

 

  
 

6.3

 beszélgetnek veled könyvekről, filmekről

 

  
 

6.4

 beszélgetnek veled jövendő pályádról

 

  
 

6.5

 tájékozódnak arról, hogyan töltöd a szabadidőd

 

  
 

6.6

 vonnak be a házimunkába

 

  
 

6SZ

6.7

 érdeklődnek tanulmányaidról

 

  
 

6.8

 találkoznak barátoddal/barátaiddal

 

  
 

6.9

 támogatnak anyagilag 

 

  
 

6.10

 szerveznek veled közös kulturális programokat 

 

  
 

6.11

 ösztönöznek, bátorítanak a tanulásra

 

  
 

6.12

 kapcsolatot tartanak oktatóiddal

 

  
 

7 KH

 

Van-e olyan barátod csoporttársaid között, akire igazak az alábbiak? 

7.1

 Akivel megbeszéled a tanulmányaiddal kapcsolatos problémáidat

 

  
 

7.2

 Akivel megbeszéled magánéleti problémáidat

 

  
 

7.3

 Akivel rendszeresen együtt töltöd a szabadidődet

 

  
 

7.4

 Akivel megbeszéled a jövőre vonatkozó terveidet

 

  
 

7.5

 Aki betegség esetén meglátogat vagy telefonon keres

 

  
 

7.6

 Akitől könyvet, jegyzetet, füzetet kérsz kölcsön

 

  
 

7.7

 Akivel tudományos kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.8

 Akivel olvasmányélményeidről, kultúráról, közéleti kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.9

 Akivel művészetről beszélgetsz

 

  
 

7.10

 Akivel együtt tanulsz

 

  
 

7.11

 Akivel megbeszéled a jövendő pályáddal kapcsolatos elképzeléseidet

 

  
 


 

Van-e olyan barátod más hallgatótársaid között, akire igazak az alábbiak? 

7.12

 Akivel megbeszéled a tanulmányaiddal kapcsolatos problémáidat

 

  
 

7.13

 Akivel megbeszéled magánéleti problémáidat

 

  
 

7.14

 Akivel rendszeresen együtt töltöd a szabadidődet

 

  
 

7.15

 Akivel megbeszéled a jövőre vonatkozó terveidet

 

  
 

7.16

 Aki betegség esetén meglátogat vagy telefonon keres

 

  
 

7.17

 Akitől könyvet, jegyzetet, füzetet kérsz kölcsön

 

  
 

7.18

 Akivel tudományos kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.19

 Akivel olvasmányélményeidről, kultúráról, közéleti kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.20

 Akivel művészetről beszélgetsz

 

  
 

7.21

 Akivel együtt tanulsz

 

  
 

7.22

 Akivel megbeszéled a jövendő pályáddal kapcsolatos elképzeléseidet

 

  
 


7 KH

 

Van-e olyan barátod egyetemen/főiskolán kívül, akire igazak az alábbiak? 

7.23

 Akivel megbeszéled a tanulmányaiddal kapcsolatos problémáidat

 

  
 

7.24

 Akivel megbeszéled magánéleti problémáidat

 

  
 

7.25

 Akivel rendszeresen együtt töltöd a szabadidődet

 

  
 

7.26

 Akivel megbeszéled a jövőre vonatkozó terveidet

 

  
 

7.27

 Aki betegség esetén meglátogat vagy telefonon keres

 

  
 

7.28

 Akitől könyvet, jegyzetet, füzetet kérsz kölcsön

 

  
 

7.29

 Akivel tudományos kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.30

 Akivel olvasmányélményeidről, kultúráról, közéleti kérdésekről beszélgetsz

 

  
 

7.31

 Akivel művészetről beszélgetsz

 

  
 

7.32

 Akivel együtt tanulsz

 

  
 

7.33

 Akivel megbeszéled a jövendő pályáddal kapcsolatos elképzeléseidet

 

  
 

7.34

7.35

 

Van-e olyan oktatód, tanárod, akivel meg tudod beszélni a következőket? 

7.36

 Akivel a tananyagról, tudományos kérdésekről beszélgetsz tanítási időn kívül  

 

  
 

7.37

 Akivel a tananyagon kívül más témákról is beszélgetsz 

 

  
 

7.38

 Akivel szépirodalomról, művészetről beszélgetsz 

 

  
 

7.39

 Akivel közéleti kérdésekről beszélgetsz 

 

  
 

7.40

 Akivel magánéleti problémáidról beszélgetsz 

 

  
 

7.41

 Akivel a jövődre vonatkozó terveidről beszélgetsz 

 

  
 

7.42

 Akivel rendszeres e-mail kapcsolatban vagy 

 

  
 

7.43

 Aki odafigyelt személy szerint a Te pályafutásod alakulására 

 

  
 

8MK

 

Hogyan fogadnád, ha az alább felsorolt csoportokhoz tartozó hallgatótársad veled egy albérletben, egy (koli)szobában lakna? (1 teljes mértékben elutasítom, 2 inkább elutasítom, 3 inkább elfogadom, 4 teljes mértékben elfogadom) 

8.1

 Roma hallgató

 

  
 

8.2

 Országod többségi nemzetiségű hallgatója

 

  
 

8.3

 Országod kisebbségi nemzetiségű hallgatója 

 

  
 

8.4

 Kisebbségben élő nemzettársad

 

  
 

8.5

 Külföldi hallgató, cserediák

 

  
 

8.6

 Fogyatékos hallgató

 

  
 

8MK

8.7

 Hátrányos helyzetű hallgató

 

  
 

8.8

 Vallási közösséghez tartozó hallgató

 

  
 


 

Hogyan fogadnád, ha az alább felsorolt csoportokhoz tartozó hallgatótársad csoporttársad lenne? (1 teljes mértékben elutasítom, 2 inkább elutasítom, 3 inkább elfogadom, 4 teljes mértékben elfogadom) 

8.9

 Roma hallgató

 

  
 

8.10

 Országod többségi nemzetiségű hallgatója

 

  
 

8.11

 Országod kisebbségi nemzetiségű hallgatója 

 

  
 

8.12

 Kisebbségben élő nemzettársad

 

  
 

8.13

 Külföldi hallgató, cserediák

 

  
 

8.14

 Fogyatékos hallgató

 

  
 

8.15

 Hátrányos helyzetű hallgató

 

  
 

8.16

 Vallási közösséghez tartozó hallgató

 

  
 


 

Hogyan fogadnád, ha az alább felsorolt csoportokhoz tartozó hallgatótársad párkapcsolatban lennél vele? (1 teljes mértékben elutasítom, 2 inkább elutasítom, 3 inkább elfogadom, 4 teljes mértékben elfogadom) 

8.17

 Roma hallgató

 

  
 

8.18

 Országod többségi nemzetiségű hallgatója

 

  
 

8.19

 Országod kisebbségi nemzetiségű hallgatója 

 

  
 

8.20

 Kisebbségben élő nemzettársad

 

  
 

8.21

 Külföldi hallgató, cserediák

 

  
 

8.22

 Fogyatékos hallgató

 

  
 

8.23

 Hátrányos helyzetű hallgató

 

  
 

8.24

 Vallási közösséghez tartozó hallgató

 

  
 

9SZI

 

Mivel szoktad tölteni szabadidődet? (1 soha, 2 évente 2-3 alkalommal, 3. havonta, 4 havonta többször, 5 hetente, 6 szinte naponta, 7 napi több órát) 

9.1

 tv-nézés, vagy filmek nézése a neten

 

  
 

9.2

 konzolos vagy PC-s játékokkal 

 

  
 

9.3

 sportjátékok (pl. kosárlabda, kézlabda, röplabda, foci stb.)

 

  
 

9.4

olvasás

 

  
 

9.5

 művészi alkotótevékenység

 

  
 

9.6

futás vagy séta

 

  
 

9.7

 úszás

 

  
 

9.8

extrém sportok (gördeszka stb.)

 

  
 

9.9

biciklizés

 

  
 

9.10

kirándulás, túrázás

 

  
 

9.11

 sportrendezvény látogatása

 

  
 

9.12

 kártyázás vagy társas játék (pl. Monopoly, sakk stb.)

 

  
 

9.13

találkozás a barátokkal (pl. kávézóban, cukrászdában, pizzériában stb.)

 

  
 

9SZI

9.14

chatelés, e-mailezés a barátokkal vagy rokonokkal, közösségi oldal látogatása

 

  
 

9.15

zenehallgatás, részvétel könnyűzenei koncerteken

 

  
 

9.16

 részvétel komolyzenei koncerten, hangversenyen 

 

  
 

9.17

bulizás, kocsmázás

 

  
 

9.18

shoppingolás/plázázás

 

  
 

9.19

 mozizás

 

  
 

9.20

színházlátogatás

 

  
 

9.21

kiállítás, múzeum látogatása

 

  
 

9.22

 egyéb 

 

  
 

9.23


10S

10.1 Az elmúlt néhány hónapban a testnevelés kurzuson kívül milyen gyakran végeztél olyan intenzív sporttevékenységet, amely legalább 45 percig tartott?

10.2


 

Miért sportolsz?  

10.3

 azért, hogy fitt és egészséges legyek

 

  
 

10.4

 azért, hogy jól nézzek ki

 

  
 

10.5

 azért, hogy szellemileg felfrissüljek

 

  
 

10.6

 a stressz leküzdése végett

 

  
 

10.7

 örömet okoz

 

  
 

10.8

 a sporttársak, közösség miatt, amelynek én is tagja vagyok 

 

  
 

10.9

 azért, hogy versenyeken megmérethessem magam

 

  
 

10.10

 a győzelem miatt

 

  
 

 

Ha nem sportolsz, vagy nem annyit, amennyit szeretnél, mi ennek az oka ? 

10.11

 nem érdekel a sport

 

  
 

10.12

 nincs rá időm, túl elfoglalt vagyok

 

  
 

10.13

 nincs olyan sportolási lehetőség az egyetemen, ami érdekelne engem

 

  
 

10.14

 nincs olyan sportolási lehetőség a városban, ami érdekelne engem

 

  
 

10.15

 nincs pénzem arra a sportág(ak)ra, ami(ke)t a legszívesebben kipróbálnék

 

  
 

10.16

 Egészségi állapotom nem teszi lehetővé

 

  
 

11KH

 

Rendszerint kivel végzed a következő tevékenységeket? Csak egy választ jelölj! (1- egyetemi/főiskolai barátaimmal, ismerőseimmel 2- Nem egyetemi/főiskolai barátaimmal, ismerőseimmel 3 Mindkettővel 4 egyáltalán nem végzem 5 egyedül) 

11.1

 Beszélgetés

 

  
 

11.2

 Szórakozóhely-, bulizás-, koncert-, multiplex mozi látogatás

 

  
 

11.3

 Sportrendezvény, sportprogram látogatása

 

  
 

11.4

 színház, hangvereny, kiállítás, art mozi látogatása

 

  
 

11.5

 vallási esemény látogatása, hitéleti tevékenység

 

  
 

11.6

 kirándulás, túrázás, táborozás

 

  
 

11.7

 kommunikálás internetes közösségi oldalakon

 

  
 

12K

 

Milyen témájú könyveket olvasol a legszívesebben? Kik a kedvenc szerzőid (max. hármat írj!)? (Folyóiratot, újságot ne írj be!) 

12.1


12.2


12.3

12.4

12.5

13CR

 

Tagja vagy-e, tartozol-e a következőkhöz? (1 Igen, egyetemen belül, 2 Igen, egyetemen kívül, 3 Igen, mindkettő, 4 Nem, de szeretnék tagja lenni, 5 Nem, és nem is szeretnék tagja lenni) 

13.1

 Egyházi, felekezeti szervezet, vallásos kisközösség, ifi

 

  
 

13.2

 civil szervezet, önkéntes csoport

 

  
 

13.3

 sportklub/ sportegyesület

 

  
 

13.4

 szurkolói kör

 

  
 

13.5

 politikai szervezet, párt, mozgalom

 

  
 

13CR

13.6

 HÖK vagy egyéb érdekképviseleti tagság

 

  
 

13.7

 Kutatócsoport, tudományos egyesület, tehetséggondozó program, szakkollégium

 

  
 

13.8

 munkakeresési- v. karrieriroda

 

  
 

13.9

 Kulturális csoport, művészeti kör, tánckör, zenekar, énekkar, hagyományőrző csoport stb.

 

  
 

13.10

 Jótékonysági, karitatív szervezet, csoport

 

  
 

13.11

 egyéb

 

  
 

13.12


14NM

14.1 Milyen nemzetiségűnek vallod magad elsősorban?

14.2


14.3 Milyen nemzetiségűnek vallod magad másodsorban?

14.4


15ER

 

Igazak rád az alábbi állítások? 

15.1

 Bekapcsolódtam egy egyetemi kutatócsoportba

 

  
 

15.2

 Rendelkezem OTDK dolgozattal vagy poszterrel

 

  
 

15.3

 Előadtam vagy posztert készítettem konferencián (OTDK-n kívül)

 

  
 

15.4

 Volt vagy van demonstrátori megbízásom

 

  
 

15.5

 Van legalább egy tudományos publikációm

 

  
 

15.6

 Részesültem legalább egyszer érdemösztöndíjban

 

  
 

15.7

 Részesültem egyéb tanulmányi ösztöndíjban

 

  
 

15.8

 Van felsőfokú komplex nyelvvizsgám (nemzetközileg elismert)

 

  
 

15.9

 Rendelkezem vagy rendelkeztem már magántanítvánnyal

 

  
 

15.10

 Van magyar nyelvű szakmai önéletrajzom

 

  
 

15.11

 Van idegen nyelvű szakmai önéletrajzom

 

  
 

15.12

 Évfolyamfelelős/ csoportfelelős posztot töltök vagy töltöttem be

 

  
 

15.13

 Valamilyen önálló alkotással rendelkezem (pl. program, alkalmazás, találmány, művészeti alkotás)

 

  
 

15ER

15.14

 Rendelkeztem vagy rendelkezem egyetemi/főiskolai tehetséggondozó program ösztöndíjával

 

  
 

15.15

 Tagja voltam vagy vagyok egyetemi/főiskolai tehetséggondozó programnak

 

  
 

15.16

 Rendelkezem vagy rendelkeztem tudományos ösztöndíjjal (a DETEP ösztöndíjon kívül)

 

  
 

15.17

 Részesültem már legalább egyszer köztársasági ösztöndíjban

 

  
 

15.18

 Van középfokú komplex nyelvvizsgám

 

  
 

 

Megítélésed szerint ebben a tanévben milyen gyakran tetted a következőket az általad látogatott felsőoktatási intézményben? (1 Soha, 2 Néha, 3 Gyakran, 4 Nagyon gyakran) 

15.19

 Kérdéseket tettem fel órán vagy részt vettem az órai beszélgetésben

 

  
 

15.20

 Kiselőadást készítettem

 

  
 

15.21

 A leadás előtt többször javítottam egy beadandót, dolgozatot, önálló munkát 

 

  
 

15.22

 Olyan beadandón dolgoztam, amely több forrásból származó információ mérlegelését és összedolgozását igényelte

 

  
 

15.23

 Többféle szemszögből is megközelítettem egy témát az órai beszélgetésen vagy beadandó kapcsán 

 

  
 

15.24

 A feladott irodalom elolvasása vagy a feladat elkészítése nélkül mentem órára

 

  
 

15.25

 Órákon együtt dolgoztam hallgatótársaimmal  különböző feladatokon

 

  
 

15.26

 Órán kívül együtt dolgoztam hallgatótársaimmal egy feladaton vagy vizsgára készülve

 

  
 

15.27

 A tanulásban segyítettem hallgatótársaimnak (ingyenesen vagy fizetségért)

 

  
 

15.28

 Beszélgettem feladataimról, jegyeimről valamelyik oktatómmal

 

  
 

15.29

 Karriertervemről beszélgettem valamelyik oktatómmal

 

  
 

15.30

 Az oktatóm elvárásainak teljesítése érdekében sokkal többet dolgoztam annál, mint amire képesnek gondoltam magam

 

  
 

 

Ebben a tanévben mennyi olvasási vagy írásbeli beadandó feladatot teljesítettél? 
 

15.31

 Az elolvasott kötelező irodalom (jegyzet, tankönyv, könyv hosszúságú olvasmány-gyűjtemény) száma

 

  
 

15.32

 Ajánlott vagy saját magad választott és elolvasott szakkönyvek száma

 

  
 

15.33

 11-19 oldalas írásbeli dolgozatok vagy beadandók száma 

 

  
 

15.34

 5-10 oldalas írásbeli dolgozatok vagy beadandók száma

 

  
 

15.35

 Olyan vizsgák/száma, amelyek letétele komoly erőfeszítést jelentett számodra

 

  
 

15.36

 Szemináriumok, laborgyakorlatok száma, amelyek teljesítése komoly erőfeszítést jelentett számodra

 

  
 

15ER

15.37 Ebben a tanévben, egy átlagos héten az óráid hány százalékára jártál be?

15.38 Az előző félévben hány olyan vizsgád volt, amit az első (halasztás nélkül) alkalomkor sikerült letenned?

15.39 Egy átlagos napon hány órát készülsz az óráidra (tanulás, olvasás, beadandó készítése)?

 

Egyetértesz az alábbi állításokkal?
(1 Egyáltalán nem értek egyet; 2 Inkább nem értek egyet;3 Inkább egyetértek; 4 Teljes mértékben egyetértek)
 

15.40

Természetes a kötelező irodalmat, tankönyveket elolvasni

 

  
 

15.41

Természetes jegyzetet kölcsönadni

 

  
 

15.42

Elfogadható szakdolgozatot pénzért venni

 

  
 

15.43

Elfogadható az, ha a diplomát valaki igazi tanulmányi teljesítmény nélkül veszi át

 

  
 

15.44

Elfogadható a rendszeres puskázás az egyetemen

 

  
 

15.45

Elfogadható, ha csak a magasabb ösztöndíj miatt tanul az ember

 

  
 

15.46

Elfogadható az órát rendszeresen ellógni

 

  
 

15.47

Elfogadható, hogy csak az engem érdeklő tárgyakból törekedjek alapos tudásra

 

  
 

15.48

Elfogadható más szerzők szövegeit, gondolatait hivatkozás nélkül átvenni

 

  
 

15.49

Fontos tanulni akkor is, ha puskázással is megszerezhető a jó jegy

 

  
 

15.50

Természetes minden beadandót magunk elkészíteni

 

  
 

15.51

Elfogadható hazudni, ha nem készülünk el a beadandóval vagy nem készülünk fel vizsgára

 

  
 

15.52

Kerülni kell azokat az oktatókat, akik szigorúan osztályoznak vagy sokat követelnek

 

  
 

15.53

Elfogadható teszt vagy vizsga esetén lesni

 

  
 

15.54

Elfogadható más diák helyett vizsgázni

 

  
 

15.55

Elfogadható kitépni lapot könyvtári könyvekből

 

  
 

15.56

Ha kiderül a csalás, az szégyen és nemcsak pech

 

  
 

 

Egyetértenek-e az alábbi állításokkal a veled egy karon tanuló társaid?
(1 Egyáltalán nem értek egyet; 2 Inkább nem értek egyet;3 Inkább egyetértek; 4 Teljes mértékben egyetértek)
 

15.57

Természetes a kötelező irodalmat, tankönyveket elolvasni

 

  
 

15.58

Természetes jegyzetet kölcsönadni

 

  
 

15.59

Elfogadható szakdolgozatot pénzért venni

 

  
 

15.60

Elfogadható az, ha a diplomát valaki igazi tanulmányi teljesítmény nélkül veszi át

 

  
 

15.61

Elfogadható a rendszeres puskázás az egyetemen

 

  
 

15.62

Elfogadható, ha csak a magasabb ösztöndíj miatt tanul az ember

 

  
 

15.63

Elfogadható az órát rendszeresen ellógni

 

  
 

15.64

Elfogadható, hogy csak az engem érdeklő tárgyakból törekedjek alapos tudásra

 

  
 

15ER

15.65

Elfogadható más szerzők szövegeit, gondolatait hivatkozás nélkül átvenni

 

  
 

15.66

Fontos tanulni akkor is, ha puskázással is megszerezhető a jó jegy

 

  
 

15.67

Természetes minden beadandót magunk elkészíteni

 

  
 

15.68

Elfogadható hazudni, ha nem készülünk el a beadandóval vagy nem készülünk fel vizsgára

 

  
 

15.69

Kerülni kell azokat az oktatókat, akik szigorúan osztályoznak vagy sokat követelnek

 

  
 

15.70

Elfogadható teszt vagy vizsga esetén lesni

 

  
 

15.71

Elfogadható más diák helyett vizsgázni

 

  
 

15.72

Elfogadható kitépni lapot könyvtári könyvekből

 

  
 

15.73

Ha kiderül a csalás, az szégyen és nemcsak pech

 

  
 

 

Milyen mértékben értesz egyet az alábbi kijelentésekkel?
(4 Teljes mértékben egyet értek; 3 Egyetértek; 2 Nem értek egyet; 1 Egyáltalán nem értek egyet; 9 Nem tudom)
 

15.74

A tanulmányok, amelyeket folytatok, hasznosak lesznek számomra a szakmai karrierem során

 

  


15.75

Nagyon elszánt vagyok a tanulmányaim befejezését illetően

 

  


15.76

Szeretnék minél jobb tanulmányi eredményeket elérni

 

  


15.77

Mindent megteszek annak érdekében, hogy részt vehessek az előadásokon, szemináriumokon, gyakorlati órákon 

 

  


 

Mennyire bízol abban, hogy meg tudod valósítani az alábbiakat?
(5 Igen nagymértékben; 4 Nagymértékben; 3 Igen is, nem is / Közepes mértékben; 2 Kismértékben; 1 Nagyon kismértékben; 9 Nem tudom)
 

15.78

 Képes vagyok tanulni, amikor érdekesebb tennivalóm is akadna

 

  


15.79

 Időben befejezem a dolgozatokat/ tanulmányokat, melyeket a tanárok kérnek az előadásokra/ szemináriumokra

 

  


15.80

 Fel tudok készülni a vizsgákra

 

  


15.81

 Képes vagyok figyelni az órákon

 

  


15.82

 Általában részt veszek az előadásokon/szemináriumokon

 

  


16B

16.1

 Általánosságban mit mondanál, hogy az emberekben meg lehet bízni, vagy sosem lehetünk elég óvatos velük szemben?

Sosem lehet elég óvatosnak lenni

A legtöbb emberben meg lehet bízni16B

16.2

Szerinted az emberek többsége megpróbál téged kihasználni, ha lehetősége van rá vagy megpróbálnak tisztességesek lenni?

A legtöbb ember megpróbál kihasználni

A legtöbb ember megpróbál tisztességes lenni16.3

Mondhatjuk, hogy az legtöbb esetben az emberek megpróbálnak segíteni vagy nagyrészt magukkal törődnek?

Az emberek nagyrészt magokkal törődnek

Az emberek nagyrészt megpróbálnak segíteni17E

 

Gondolkodj el azon, hogy mitől érzed az életed, léted fontosnak és jelentősnek. Az alábbi állításokra válaszolj olyan gondosan és őszintén, amennyire csak lehetséges.
(1 Egyáltalán nem jellemző rám; 2  Inkább nem jellemző rám; 3 Inkább jellemző rám; 4 Teljes mértékben jellemző rám)
 

17.1

 Tudom, hogy mi az életem értelme.

 

  
 

17.2

 Keresek valamit, amitől értelmesnek érezhetem az életem.

 

  
 

17.3

 Mindig azon vagyok, hogy megtaláljam az életem célját

 

  
 

17.4

 Az életemnek világos célja van.

 

  
 

17.5

 Pontosan tudom, hogy mi az, ami értelmessé teszi az életemet.

 

  
 

17.6

 Olyan életcélt találtam, amivel elégedett vagyok.

 

  
 

17.7

 Állandóan valami olyat keresek, amitől fontosnak érezhetem az életemet. 

 

  
 

17.8

 Valamilyen célt vagy küldetést próbálok találni az életemnek.

 

  
 

17.9

 Az életemnek nincs világos célja.

 

  
 

17.10

 Keresem az értelmet az életemben.

 

  
 

17.11 Milyen gyakran fordult elő az elmúlt az egy évben, hogy ittas voltál?

17.12 Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy dohányoztál? 

17.13 Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy drogot használtál? 

18LK

18.1


18.2


18LK

18.3Település országa:

18.4


18.5Település típusa?

18.6


18.7


18.8


18.9Település országa:

18.10


18.11Település típusa?

18.12


18.13 Hol laksz ebben a tanévben?

18.14


19TS

19.1 Mi édesapád/nevelőapád legmagasabb iskolai végzettsége?

19.2 Mi az édesanyád/nevelőanyád legmagasabb iskolai végzettsége? 

19.3 Édesapád/nevelőapád dolgozik? 

19.4


19.5 Dolgozik édesanyád/nevelőanyád? 

19.6


19.7 Amennyiben nem dolgozik édesapád/nevelőapád, miért?

19.8


19.9 Amennyiben nem dolgozik édesanyád/nevelőanyád, miért? 

19.10


19.11 Milyen nemzetiségű édesapád/nevelőapád?

19.12


19.13 Milyen nemzetiségű édesanyád/nevelőanyád?

19TS

19.14


19.15Leggyakrabban milyen nyelven beszélsz barátaiddal?

19.16


19.17Leggyakrabban milyen nyelven beszélsz otthon a szüleiddel?

19.18


 

Jelöld be azokat a tartós fogyasztási cikkeket, amelyekkel a családod rendelkezik! 

19.19 Saját lakás, családi ház

19.20 Nyaraló, hobbitelek 

19.21 Plazma TV, LCD TV

19.22 Asztali számítógép vagy laptop otthoni internet hozzáféréssel

19.23 Táblagép, e-book olvasó

19.24 Mobil-internet (telefonon vagy táblagépen)

19.25 Mosogatógép

19.26 Klíma

19.27 Okos telefon 

19.28 Személyautó 

19.29

Mit gondolsz, milyen anyagi helyzetben van a családod az országodban élő átlagos családhoz képest

legszegényebbek

leggazdagabbak


 

19.30 Hogyan jellemeznéd családod anyagi helyzetét? 

20M

20.1 Végeztél-e középiskolás korodban önkéntes (nem fizetett) munkát, és milyen gyakorisággal?

20.2 Végeztél-e egyetemi éved alatt önkéntes (nem fizetett) munkát, és milyen gyakorisággal?

 

Mennyiben motiváltak az alábbiak az önkéntes munkavégzésben?
(1 Egyáltalán nem; 2 Inkább nem; 3 Inkább igen; 4 Teljes mértékben)
 

20.3

 szabadidő hasznos eltöltése

 

  
 

20.4

 új ismeretek szerzése, szakmai fejlődés

 

  
 

20.5

 hogy jobban érezzem magam 

 

  
 

20.6

 hogy gyakoroljam készségeim 

 

  
 

20.7

 hogy segítsek másokon

 

  
 

20.8

 új ismerősök, barátok szerzése

 

  
 

20.9

 szakmai kapcsolatok szerzése

 

  
 

20.10

 munkatapasztalat szerzése

 

  
 

20.11

 nyelvtanulás

 

  
 

20.12

 új kultúrák megismerése

 

  
 

20.13

 változtatni szerettem volna a világon

 

  
 

20.14

 mert a barátaim, családtagjaim is önkénteskednek

 

  
 

20.15

 hogy beírhassam az önéletrajzomba

 

  
 

20.16

 hogy hasznosnak érezzem magam

 

  
 

20.17

 hogy felülemelkedjek saját problémáimon

 

  
 

20.18

 hogy valahol elismerjenek

 

  
 

20.19

 hogy másként lássam a világot az önkéntesség által

 

  
 

20.20

 hogy megismerek és megértsek másokat

 

  
 

20.21

 hitbéli meggyőződésem miatt

 

  
 

20.22

 hitbéli meggyőződésem miatt

 

  
 

20.23

 környezetvédelem, globális problémák megoldása

 

  
 

20.24

 hagyományőrzés, kulturális értékek védelme

 

  
 

20.25 Kapcsolódott-e önkéntes munka a tanulmányaidhoz?

20.26 Tervezed-e, hogy egyetemi éveid alatt végzel önkéntes munkát?

20.27 Tervezed-e, hogy később végzel önkéntes munkát?

20.28 Végeztél-e fizetett munkát egyetemi tanulmányaid alatt szünidőben?

20.29 Végeztél-e fizetett munkát egyetemi tanulmányaid alatt tanulmányi időben?

20.30 Kapcsolódott-e a fizetett munkavégzés a tanulmányaid jellegéhez? 

20.31 Dolgoztál-e már valaha külföldön? 

20M

20.32


20.33  Miért végeztél fizetett munkát? (több választ is jelölhetsz!)


21CS

21.1 A következő kérdések a családi állapotodra, illetve a párkapcsolatra vonatkoznak. Kérlek, jelöld meg a Rád jelenleg érvényes állapotot!

21.2


21.3 Ha van barátod/barátnőd, hogyan gondolkodtok közös jövőtökről? 

21.4  Melyik állítás igaz Rád? (Több válasz is lehetséges)


21.5


22V

22.1 Melyik állítással tudnád magad a legjobban jellemezni?

22.2 Milyen gyakran szoktál imádkozni?

22V

22.3 Milyen gyakran jársz templomba, imaházba?

22.4 Milyen gyakran jár édesapád/nevelőapád templomba, imaházba?

22.5 Milyen gyakran jár édesanyád/nevelőanyád templomba, imaházba?

22.6 Milyen gyakran jár(nak) testvére(i)d (többsége) templomba, imaházba?

22.7  Jelenleg milyen vallásfelekezethez tartozol?


22.8


23LLL

23.1Szeretnél-e részt venni a jövőben felsőfokú szakképzésen ?

23.2Szeretnél-e részt venni a jövőben (újabb) BA/BSc képzés?

23.3Szeretnél-e részt venni a jövőben (újabb) MA/MSc képzés?

23.4Szeretnél-e részt venni a jövőben (újabb) osztatlan képzésben?

23.5Szeretnél-e részt venni a jövőben PhD képzésben?

23.6Szeretnél-e részt venni a jövőben szakirányú továbbképzésben, szakvizsgás képzésben?

23LLL

23.7Szeretnél-e részt venni a jövőben felnőttképzésben?

23.8Szeretnél-e részt venni a jövőben nyelvi képzésben?

23.9Szeretnél-e részt venni a jövőben informatikai képzésben?

23.10Szeretnél-e részt venni a jövőben képesség-fejlesztő képzésen, tréningen?

23.11 Szívesen választanád jelenlegi felsőoktatási intézményedet a tervezett képzésed színhelyéül?

23.12 A végzést követően mikor tanulnál tovább?

24TA

 

A tananyag elsajátításakor mennyire jellemzők Rád az alábbi kijelentések? (1 szinte soha /2 ritkán /3 gyakran /4 szinte mindig) 

24.1

Tanuláskor újra és újra elolvasom az anyagot.

 

  
 

24.2

 A tanuláshoz számítógépet és/vagy internetet használok.

 

  
 

24.3

 Tanuláskor kihagyom az érthetetlen részeket.

 

  
 

24.4

 Tanulás előtt megtervezem a munkát, az időbeosztást

 

  
 

24.5

 Tanulás közben ellenőrzöm, hogy értem-e, amit elolvastam.

 

  
 

24.6

Társaimmal megbeszélem, ami nem megy, amit nem értek.

 

  
 

24.7

 Oktatóimmal megbeszélem, ami nem megy, amit nem értek.

 

  
 

24.8

Az interneten nézek utána annak, amit nem értek.

 

  
 

24.9

Igyekszem átfogó képet kialakítani az anyagról. 

 

  
 

24.10

Különböző technikákat alkalmazok a memorizálásra.

 

  
 

24.11

A megtanulandót próbálom összekapcsolni a már meglévő tapasztalataimmal.

 

  
 

24.12

Igyekszem annyi részletet memorizálni, amennyit csak tudok.

 

  
 

24.13

Tanuláskor készítek rajzokat, ábrákat, táblázatokat.

 

  
 

24.14

Nincs idő arra, hogy értelmezzem az anyagot.

 

  
 

24.15

Tanuláskor megbizonyosodom arról, hogy a legfontosabb részekre emlékszem-e.

 

  
 

25IKT

 

Milyen gyakran végzed az alábbi tevékenységeket interneten?
(5. naponta 4. Hetente legalább egyszer 3. Havonta legalább egyszer 2. Ritkábban 1. soha)
 

25.1

 Az egyetem, a kar vagy a szak számomra fontos weboldalait böngészem

 

  
 

25.2

 Egyetemi kurzussal/szemináriummal kapcsolatos információkat keresek

 

  
 

25.3

 Szakmai anyagokat keresek szakirányú adatbázisokban (Anelis, SCOPUS, Proquest, Jstor stb.)

 

  
 

25.4

 Az oktatók weboldalát vagy a kurzusok online verzióját böngészem

 

  
 

25.5

 Tankönyveket, szakirodalmat töltök le megosztó/ közösségi oldalakról

 

  
 

25.6

 Kidolgozott tételeket, kész dolgozatokat töltök le megosztó/ közösségi oldalakról

 

  
 

25.7

 Együtt tanulok egy barátommal

 

  
 

25.8

 Blogot szerkesztek, internetes közösség számára 

 

  
 

25.9

 Videó csatornát szerkesztek, menedzselek internetes közösség számára

 

  
 

25.10

 Facebook-on posztokra reagálok

 

  
 

25.11

 Facebook-on beszélgetek a barátaimmal

 

  
 

25.12

 Skypon vagy TS-n beszélgetek a barátaimmal

 

  
 

25.13

 Online játékokkal játszom

 

  
 

26NE

 

Kérlek, értékeld egytől ötig terjedő skálán, hogy az alábbi vonások kialakítását mennyire tartod fontosnak a jövőben felnövő nemzedékek nevelése során! (1= egyáltalán nem tartom fontosnak, 5= nagyon fontosnak tartom)! 

26.1

 jó magaviselet

 

  
 

26.2

 udvariasság

 

  
 

26.3

 önállóság

 

  
 

26.4

 Kemény munka

 

  
 

26.5

 őszinteség

 

  
 

26.6

 felelősségérzet

 

  
 

26.7

 Türelem

 

  
 

26.8

 képzelőerő/fantázia

 

  
 

26.9

 mások tisztelete/tolerancia

 

  
 

26.10

 vezetőkészség

 

  
 

26.11

 önfegyelem

 

  
 

26.12

 takarékosság