Értsük egymást! címmel kérdőívet készítettünk, mert szeretnénk jobbá formálni istentiszteletünket és ezért kérjük, hogy segítsen nekünk és nyilvánítson véleményt.
 
Köszönjük, hogy elmondja, hogyan gondolkodik rólunk!
 
A kérdőív kitöltése anonim és önkéntes, körülbelül 15 percet vesz igénybe. A kitöltő személye nem beazonosítható és nem visszakereshető a beküldött válaszok alapján.

Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet

1Templomba járás

1.1Milyen gyakran jár Ön a Debrecen-Nagytemplomi Gyülekezetbe?

2Vallásos környezet

2.1Milyen felekezetben keresztelték meg / jegyezték be Önt?

2.2


2.3Részesült-e Ön vallásos nevelésben?

2.4 Amennyiben Ön vallásos nevelésben részesült, mit jelentett ez konkrétan? (Több válasz is jelölhető!)


2.5


2.6 Kivel ment először a Debreceni-Nagytemplomi Gyülekezetbe? (Több válasz is jelölhető!)


2.7


2.8Járt-e (jár-e) Ön egyházi oktatási-nevelési intézménybe? (Több válasz is megjelölhető!)

2.9Járt-e (jár-e) Ön iskolai hittanra?

2.10Járt-e (jár-e) Ön templomban, plébánián, gyülekezetben, vasárnapi iskolában szervezett hittanra?

2.11 Jelenleg van-e a környezetében olyan személy, aki vallásos életet él? (Több válasz is jelölhető!)


 

3Személyes hit

3.1Hogyan jellemezné önmagát?

 

Ön szerint mennyire fontos az egyéni hit megéléséhez...? 

3.2a templomba járás
 

  
 

3.3a kötött imádkozás
 

  
 

3.4a szabad imádkozás
 

  
 

3.5a bibliaolvasás
 

  
 

3.6más vallási irodalom olvasása
 

  
 

3.7az Úrvacsora vétele
 

  
 

3.8az egyházi esküvő
 

  
 

3.9az egyházi keresztelő
 

  
 

3.10az egyházi temetés
 

  
 

3.11a felelősséggel és hittel való döntés
 

  
 

3.12Isten szeretetének átadása másoknak
 

  
 

3.13Isten vezetése az életében
 

  
 

3.14személyes Istenkeresés
 

  
 

3.15elmélkedés, meditáció
 

  
 

 

Ön szerint mennyiben jelentik az alábbiak, az egyház tanításainak követését?  

3.16a bibliai tanok követése
 

  
 

3.17Jézus Krisztus követése
 

  
 

3.18a Gyülekezetem előírásainak betartása
 

  
 

3.19a lelkészeim útmutatásának követése
 

  
 

3.20teológusok és egyházatyák tanainak követése
 

  
 

 
 

Milyen cselekedetekben nyilvánul meg az Ön hite?  

3.21együttérzés
 

  
 

3.22megbocsátás
 

  
 

3.23hit megvallása
 

  
 

3.24elesettek segítése
 

  
 

3.25gondoskodás a családról
 

  
 

3.26egyéb
 

  
 

3.27


 
 

Kérem, mondja meg, hisz-e Ön a következőkben?  

3.28Isten
 

  
 

3.29Mennyország
 

  
 

3.30pokol
 

  
 

3.31halál utáni élet
 

  
 

3.32Szentháromság
 

  
 

3.33lélekvándorlás
 

  
 

3.34angyalok
 

  
 

3.35örök élet
 

  
 

3.36Jézus Krisztus istensége
 

  
 

3.37bűnök bocsánata és megváltása
 

  
 

 

Ön keres-e más lelki, spirituális alkalmakat?  

3.38látó
 

  
 

3.39agykontroll
 

  
 

3.40családállítás
 

  
 

3.41halottidézés
 

  
 

3.42jós
 

  
 

3.43transzcendentális meditáció
 

  
 

3.44horoszkóp
 

  
 

3.45egyéb
 

  
 

3.46


4Vallásgyakorlat

4.1Jár-e Ön rendszeresen vagy alkalmanként más felekezetbe? 

4.2


4.3Milyen gyakran vesz részt istentiszteleten?

4.4Melyik istentiszteleti formát részesíti előnyben?

4.5Milyen gyakran vesz részt bibliaórákon?

 

Milyen gyakorisággal vesz részt a Debreceni-Nagytemplomi Gyülekezetben egyéb egyházi szertartásokon? 

4.6esküvőn
 

  
 

4.7temetésen
 

  
 

4.8keresztelőn
 

  
 

4.9konfirmáción
 

  
 

4.10megemlékezéseken
 

  
 

 

Mennyire tartja fontosnak, hogy részt vegyen a következő egyházi ünnepeken?  

4.11Karácsony
 

  
 

4.12Nagycsütörtök
 

  
 

4.13Nagypéntek
 

  
 

4.14Húsvét
 

  
 

4.15Mennybemenetel ünnepe (Áldozócsütörtök)
 

  
 

4.16Pünkösd
 

  
 

4.17Új kenyér ünnepe
 

  
 

4.18Új borért hálaadás
 

  
 

4.19Reformáció ünnepe
 

  
 

4.20Ökumenikus imahét
 

  
 

4.21Március 15-i ünnepi istentisztelet
 

  
 

4.22Október 23-i ünnepi istentisztelet
 

  
 

 

Honnan értesül a gyülekezet programjairól? 

4.23Lelkésztől
 

  
 

4.24Gyülekezeti hírlevélből
 

  
 

4.25Közösségi oldalakról
 

  
 

4.26Gyülekezeti honlapról
 

  
 

4.27Gyülekezeti tagoktól, ismerősöktől
 

  
 

4.28Helyi médiából (városi tv, városi honlap,városi rádió)
 

  
 

4.29Milyen gyakran szokott Ön imádkozni?

 

Milyen gyakran szokott imádkozni a következő indíttatásokból, élethelyzetekben? 

4.30hálát adok
 

  
 

4.31segítséget kérek
 

  
 

4.32vigasztalásért
 

  
 

4.33gyógyulásért
 

  
 

4.34útmutatásért
 

  
 

4.35szeretteimért
 

  
 

4.36egyházamért
 

  
 

4.37étkezések előtt és után
 

  
 

4.38utazás előtt
 

  
 

4.39a nap elején és végén
 

  
 

4.40Milyen gyakorisággal olvassa a Bibliát?

4.41Volt-e, illetve lesz-e Önnek egyházi esküvője?

4.42Volt-e, illetve lesz-e az Ön gyermekének/gyermekeinek keresztelője?

 

Milyen gyakran látogatja az alábbi alkalmakat az egyházban? 

4.43istentisztelet
 

  
 

4.44ifjúsági istentisztelet
 

  
 

4.45Bibliakör
 

  
 

4.46Ifjú házasok bibliaköre
 

  
 

4.47Édesanya-Gyermekklub
 

  
 

4.48Konfirmandus felkészítő
 

  
 

4.49Házasság hete
 

  
 

4.50Nyári gyülekezeti tábor
 

  
 

4.51Kiállítások
 

  
 

4.52Koncertek
 

  
 

4.53Kórus
 

  
 

4.54 Kivel látogatja ezeket az alkalmakat? (Több válasz is jelölhető!)


4.55


4.56 Ön milyen szolgálatokba szeretne bekapcsolódni? (Több válasz is jelölhető!) 


5Liturgikus elemek

5.1Melyik istentiszteleten vesz részt leginkább?

5.2Milyen gyakran szokta látogatni az ifjúsági istentiszteleti alkalmakat?

5.3


 

Kérjük, értékelje, hogy mennyire fontosak Önnek a felsorolt liturgikus tényezők? 

5.4a szolgáló lelkész személye
 

  
 

5.5a prédikáció hosszúsága
 

  
 

5.6az istentisztelet hosszúsága
 

  
 

5.7az Úrvacsora
 

  
 

5.8az énekek stílusa
 

  
 

 

Ön mennyire elégedett a következő liturgikus elemekkel?  

5.9prédikáció
 

  
 

5.10lelkészi imádság
 

  
 

5.11éneklés
 

  
 

5.12hirdetések
 

  
 

5.13 Mely állítások vonatkoznak Önre a leginkább? (Több válasz is megjelölhető!)


5.14Mely zenei liturgiát szereti legjobban?

5.15


5.16


5.17


5.18 Az ünnepi istentiszteletekre vonatkozóan, mely állítások igazak Önre? (Több válasz is megjelölhető!)


5.19 Az idegen nyelvű igehirdetésekkel kapcsolatban, mely állítások igazak Önre leginkább? (Több válasz is megjelölhető!)


6Példakép

6.1Mennyire fontos Önnek, hogy a gyülekezet elöljárói példamutató életet éljenek?
 

  
 

6.2Mennyire fontos Önnek, hogy az istentiszteletet vezető lelkészt személyesen ismerje?
 

  
 

6.3


 

Mennyire fontosak az alábbi kapcsolatok a gyülekezethez tartozásában?  

6.4lelkésszel való kapcsolat
 

  
 

6.5presbiterrel való kapcsolat
 

  
 

6.6a gyülekezet tagjaival való kapcsolat 
 

  
 

 

Mennyire tartja fontosnak az alábbi lelkipásztori szerepköröket?  

6.7lelki gondozás
 

  
 

6.8igehirdetés
 

  
 

6.9tanítás
 

  
 

6.10erkölcsi példamutatás
 

  
 

6.11szervezetvezetés
 

  
 

6.12bizalmi személyiség
 

  
 

6.13liturgia vezetés
 

  
 

7Akadályok, nehézségek és igények

7.1Szeretne Ön gyakrabban járni a gyülekezeti alkalmakra?

7.2


7.3


 

Mi az oka annak, hogy nem látogatja rendszeresen a vasárnapi istentiszteleketek?  

7.4Nem megfelelő a kezdési időpont.
 

  
 

7.5Rossz a közlekedés. 
 

  
 

7.6A családtagjaim nem nézik jó szemmel.
 

  
 

7.7Nincs babafelügyelet.
 

  
 

7.8Személyes ellentétem van valakivel a gyülekezetben. 
 

  
 

7.9Személyes ellentétem van az egyik gyülekezeti vezetővel. 
 

  
 

7.10Unalmasak az istentiszteleket.
 

  
 

7.11Elavultak a zenék.
 

  
 

7.12Nem szólít meg a prédikáció.
 

  
 

 

Mi az oka annak, hogy nem látogatja rendszeresen az egyéb gyülekezeti alkalmakat?  

7.13Nem megfelelő a kezdési időpont.
 

  
 

7.14Rossz a közlekedés. 
 

  
 

7.15A családtagjaim nem nézik jó szemmel.
 

  
 

7.16Nincs babafelügyelet.
 

  
 

7.17Személyes ellentétem van valakivel a gyülekezetben. 
 

  
 

7.18Személyes ellentétem van az egyik gyülekezeti vezetővel. 
 

  
 

7.19Unalmasak a gyülekezeti alkalmak.
 

  
 

7.20Elavultak a zenék.
 

  
 

7.21


8Javaslatok

8.1


8.2


8.3


8.4


8.5


8.6


8.7


9Távolmaradás okai

 

Miért marad távol Ön a gyülekezettől? 

9.1nincs időm elmenni
 

  
 

9.2gyermekeimmel vagyok otthon
 

  
 

9.3dolgozok
 

  
 

9.4a háztartás miatt
 

  
 

9.5a szüleimet ápolom
 

  
 

9.6


 

Milyen gyülekezethez köthető okok miatt nem jár templomba?  

9.7Nem szeretem a hosszú istentiszteleti alkalmakat.
 

  
 

9.8Nincs nekem megfelelő istentiszteleti időpont, alkalom.
 

  
 

9.9Személyes konfliktusom van.
 

  
 

9.10Nem ismerem az énekeket. 
 

  
 

9.11Hosszú a prédikáció.
 

  
 

9.12Nem érzem magam megszólítva Istentől. 
 

  
 

9.13Nincs ismerősöm a templomban. 
 

  
 

9.14Nincs megfelelő bibliaismeretem.
 

  
 

9.15Nem hiteles számomra a lelkész és/vagy valamely egyházi szolgálattevő. 
 

  
 

 

Milyen élmény, tapasztalat játszik szerepet távolmaradásában?  

9.16Csalódott Istenben. 
 

  
 

9.17Csalódott az egyházban.
 

  
 

9.18Csalódott lelkipásztorában.
 

  
 

9.19Túlságosan a hagyományokon alapul a gyülekezet.
 

  
 

9.20Rideg a légkör.
 

  
 

9.21Szerettének elvesztése.
 

  
 

9.22Sérült gyermeke születése. 
 

  
 

9.23Nincs olyan ismerőse, aki az első alkalommal elkísérné. 
 

  
 

10Demográfia

10.1Mi az Ön neme?

10.2


10.3Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 

10.4


10.5


10.6


10.7


10.8


10.9


10.10


10.11


10.12


10.13Ön jelenleg főtevékenységét tekintve...?

10.14


10.15Összességében, hogy érzi, Önök anyagilag:

10.16Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

10.17Jelenleg milyen településtípuson él Ön?