Tisztelt Kitöltő!

Nevem: Sipos Csanád. A Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. Az alábbi kérdőív kitöltésével az "Ellátási lánc beszerzési és ajánlatkérési folyamatának fejlesztése" c. doktori disszertációm primer kutatásához járul hozzá. A kitöltés teljesen anonim módon történik, amely kb. 15 percet vesz igénybe. A kutatásban résztvevő személyeken kívül senki nem férhet hozzá az adatokhoz. A kapott válaszokat kizárólag statisztikai összehasonlításokra fogjuk felhasználni. Amennyiben a kérdőívvel kapcsolatban bármilyen kérdése van, azt felteheti az alábbi e-mail címen: sipos.csanad@eng.unideb.hu   

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki értékes idejét azzal tölti, hogy segítsen nekem a kutatásomban és végül a tanulmányaim eredményes befejezésében.   

Köszönöm a megtisztelő figyelmét és segítő együttműködését!

1Általános, a vállalattal kapcsolatos információkra vonatkozó kérdések:

1.1Az Ön által képviselt vállalat formáját tekintve melyik csoportba tartozik

1.2Melyik iparágban érdekelt az Ön által képviselt vállalat?

1.3A vállalat foglalkoztatott munkavállalóinak száma:   

1.4Belföldi vagy külföldi tulajdonú vállalatnál dolgozik?

1.5Éves nettó árbevétel

1.6A vállalat központi telephelyének (magyarországi) területi elhelyezkedése

1.7Telephelyek száma (külföldi telephelyeket is beleértve)

1.8Exportorientáció tekintetében a vállalat:

2A vállalat termékeivel, folyamataival, belső és külső kapcsolataival kapcsolatos kérdések   

2.1A vásárolt, külső forrásból beszerzett alapanyagokkal, félkésztermékekkel kapcsolatos, a termékek összetettségére vonatkozóan tulajdonságok.

egyszerű

komplex


 

2.2A vásárolt, külső forrásból beszerzett alapanyagokkal, félkésztermékekkel kapcsolatos, a termékek alapvető, minőséggel szembeni követelményeire, előírásaira vonatkozó tulajdonságok.

szabványos termék

speciális előírásoknak kell megfelelnie


 

2.3A vállalat által gyártott termékekkel (a fő késztermékkel) kapcsolatos, a termékek összetettségére vonatkozó tulajdonságok.

egyszerű

komplex


 

2.4A vállalat által gyártott termékekkel kapcsolatos (a fő késztermékkel) a termékek alapvető, minőséggel szembeni követelményeire, előírásaira vonatkozó tulajdonságok.

szabványos termék

speciális előírásoknak kell megfelelnie


 

2.5Hány szállítóval lép ön vagy beszerzési osztálya kapcsolatba, ha ugyanaz a termék több gyártótól kapható?

2.6Évente a vállalata nagyságrendileg hány árajánlatot készít a vevők részére?

2.7Évente a vállalata nagyságrendileg hány árajánlatot kér a külső beszállítóktól?

2.8 A stratégiai jelentőségű kulcsbeszállítók milyen távolságba helyezkednek el az ön által képviselt vállalattól? (több válaszlehetőség megengedett)


2.9 Milyen mennyiségben szoktak rendelni az adott kulcsfontosságú beszállítóktól? (több válaszlehetőség megengedett)


2.10


2.11Milyen gyakran értékelik a szállítók teljesítményét meghatározott tulajdonságok alapján?

2.12


 

Beszállító kiválasztásakor az alábbi szempontok szerint kérem rangsorolja 1-6-ig terjedő skálán fontosságuk szerint a kritériumokat. 1-kiemelten fontos, 6- nem jelentős (Likert skála, a szempontoknál azonos fontosság nem lehetséges) 

2.13Termék ár
 

  
 

2.14Megbízhatóság (Határidő és mennyiségi szempontok)
 

  
 

2.15Minőség
 

  
 

2.16Gyártási kapacitás
 

  
 

2.17Reklamációkezelés, garanciák
 

  
 

2.18Fejlesztés a vevő követelményeinek megfelelően
 

  
 

2.19Véleménye szerint az ajánlatkérési folyamat fejlesztése, automatizálása milyen mértékben járulna hozzá a vállalat eredményéhez?

nincs hatással

jelentősen


 

2.20 Amennyiben az ajánlatkérési és beszerzési folyamat fejlesztése és automatizálása lehetséges lenne, véleménye szerint a felsorolt területek közül melyekre lenne hatással? (több válaszlehetőség megengedett)


2.21


3Digitalizáció szintjével kapcsolatos kérdések

3.1Alkalmaz-e a vállalata komplex átfogó vállalatirányítási rendszert?

3.2


3.3Termelési és készletnyilvántartási adatait rendszeresen ellenőrzi-e, ha igen milyen időközönként?

3.4 Alkalmaz-e a vállalata termékazonosítási rendszereket? (több válaszlehetőség megengedett)


3.5


3.6A jelenlegi beszállítókkal való kommunikáció milyen csatornákon keresztül történik? (megrendelések, dokumentumkezelés, reklamációkezelés)

3.7


3.8Ajánlatkérések esetén a potenciális beszállítókkal való kommunikáció milyen csatornákon keresztül történik?

3.9


3.10Milyen megoldást alkalmaz a vállalata a beszerzési folyamataira?   

3.11


3.12Az ajánlatkérési és beszerzési folyamat automatizálása iránt nyitott-e a vállalata illetve tervezi-e valamilyen megoldás bevezetését/ alkalmazását?

3.13Véleménye szerint egy teljesen automatizált beszerzési és ajánlatkérési rendszer megbízható?

Emberi felügyelet szükséges

Egy jól kialakított rendszer stabilan tud működni


 

4Szervezet felépítésével kapcsolatos kérdések   

4.1Mely szervezeti felépítés jellemző a vállalatra:

4.2


4.3Új közép/felsővezető munkavállaló belépése esetében a vállalat rendelkezik-e teljeskörű betanítási, oktatási tervvel, amelyben a munkavállaló megismeri a vállalat fő területeit és céljait.

4.4A vállalat részéről történik-e visszajelzés a munkavállaló részére az adott időszakban elvégzett feladataival, karriertervével, kapcsolatosan.

4.5A munkavállalók részére van-e lehetőség folyamatos továbbképzésre, tudásuk frissítésére?

4.6A vállalat rendelkezik-e minden munkavállaló számára egyértelmű hosszútávú stratégiai célokkal?

 

Köszönöm a felbecsülhetetlen idejét!