Kedves Kollégák!

Mindnyájan tudjuk, hogy az iskolai segítő szakemberek nélkül az iskolák nem boldogulnának, nagyon fontos szerepet töltenek be a köznevelésben, azonban véleményükről, nehézségeikről és eredményeikről a szakma nem tud eleget. Célunk, hogy munkájuk, kihívásaik legalább az oktatáskutatók számára napvilágra kerüljenek, ebben kérjük most az Ön együttműködését. A válaszadás anonim és önkéntes, személyes adatokat nem kezelünk. A kutatás során az adatok összesítve, statisztikai módszerek segítségével kerülnek feldolgozásra. A válaszadásra áldozott idejét előre is nagyon szépen köszönjük!

Debrecen, 2022.06.14.
      
PhD-hallgató: Csók Cintia, Debreceni Egyetem (elérhetőség: csok.cintia@arts.unideb.hu)
Doktori témavezető: Prof. Dr. Pusztai Gabriella

1Először néhány kérdést szeretnénk Önről feltenni, hogy jobban megismerjük a helyzetét.   

1.1Kérem, jelölje a foglalkozását!

1.2Mióta dolgozik a jelenlegi (előbb jelölt) foglalkozásában?

1.3Mióta dolgozik segítő szakemberként (munkakörtől, intézménytípustól függetlenül)?

1.4 Jelenleg hol dolgozik segítő szakemberként? (Több válasz is lehetséges!)


1.5Az Ön neme?

1.6

1.7Mi az Ön családi állapota?

1.8Önnek hány gyermeke van?

1.9Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

1.10Mi volt az Ön állandó lakóhelyének településtípusa 14 éves korában?

1.11Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb befejezett iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

1.12Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb befejezett iskolai végzettsége akkor, amikor Ön 14 éves volt?

1.13Milyen volt a családja anyagi helyzete, amikor Ön 14 éves volt?

1.14Milyen volt családja anyagi helyzete a középiskolai osztálytársak családjához képest, amikor Ön 14 éves volt?

2Néhány kérdésben arról szeretnénk kérdezni, hogy választotta ezt a pályát.

2.1A középiskola elvégzését követően azonnal a jelenlegi munkájához kapcsolódó területen tanult tovább?

2.2 Ha nem közvetlenül a középiskola elvégzését követően tanult tovább a jelenlegi munkájához kapcsolódó területen, akkor mit csinált? (Több válasz is lehetséges!)


 
 

Mennyire játszottak szerepet az alábbi tényezők abban, hogy a segítő pályát választotta? 

2.3Hogy jól jövedelmező állást találjak
 

  
 

2.4Hogy elismert foglalkozásom legyen
 

  
 

2.5Könnyű elhelyezkedési lehetőség
 

  
 

2.6Családi élettel összeegyeztethető munkavégzés
 

  
 

2.7Hogy gyarapítsam tudásom
 

  
 

2.8Hogy sokféle kapcsolatot alakítsak ki
 

  
 

2.9Családi hagyományt követtem
 

  
 

2.10Szüleim elvárásait, tanácsait követtem
 

  
 

2.11Van olyan ismerősöm, aki ilyen területen dolgozik
 

  
 

2.12Egykori középiskolai tanárok ajánlották
 

  
 

2.13Pályaválasztási tanácsadó ajánlotta
 

  
 

2.14Megengedhettem magamnak anyagilag
 

  
 

2.15Társadalmi mobilitás reménye, kitörés
 

  
 

2.16A szűkebb és tágabb környezetemben észlelt problémák késztetnek segítésre
 

  
 

2.17Egyéni képességeim miatt erre a területre érzem alkalmasnak magam
 

  
 

2.18Egy konkrét kliensintézmény iránti érdeklődés
 

  
 

2.19Egy konkrét társadalmi csoport iránti érdeklődés
 

  
 

2.20Mindenképpen segítő hivatást akartam választani
 

  
 

2.21Olyan szakma választása, ahol emberekkel lehet foglalkozni
 

  
 

2.22Saját gyakorlati tapasztalataim voltak a területen
 

  
 

2.23Vallásos nézetek miatt
 

  
 

2.24Átmeneti foglalkozás, más lehetőség hiánya
 

  
 

 
 

Egy állást, munkát sokféle szempontból ítélhetünk meg. Önnek mennyire fontos az, hogy... ? 

2.25Magas legyen az elérhető kereset
 

  
 

2.26Egy állás biztos legyen (kicsi legyen az elbocsátás esélye)
 

  
 

2.27Jó lehetőségek legyenek a munkahelyi előrejutásra
 

  
 

2.28Olyan munka legyen, ahol az ember szabadon dönti el, hogy mikor dolgozik
 

  
 

2.29A munka érdekes legyen
 

  
 

2.30A munkahely jó hangulatú legyen
 

  
 

2.31A munka sikerélményt nyújtson
 

  
 

2.32Emberekkel lehessen találkozni
 

  
 

2.33A munka hasznos legyen a társadalomnak
 

  
 

2.34A munka felelősséggel járjon
 

  
 

2.35A munka ne legyen megerőltető
 

  
 

2.36A legtöbb döntést önállóan hozhassa meg az ember
 

  
 

2.37A munka lehetőséget adjon arra, hogy segíthessek másokon
 

  
 

2.38Barátságosak és segítőkészek legyenek a kollégák
 

  
 

2.39A munka teljesítményközpontú legyen
 

  
 

2.40A munka mellett a családomra is jusson idő
 

  
 

2.41A munka mozgalmas és változatos legyen
 

  
 

2.42Egy csapat tagjaként dolgozhassak
 

  
 

2.43A munkahely közel legyen a lakóhelyemhez
 

  
 

2.44Szakmai kihívást jelentsen a munka
 

  
 

2.45A továbbképzés biztosított legyen
 

  
 

2.46A cég / intézmény híres legyen
 

  
 

2.47Bejelentett állás legyen
 

  
 

3Most pedig a képzési és munkaerő-piaci tapasztalatairól szeretném kérdezni. 

3.1Kérem, gondoljon a jelenlegi munkájához kapcsolódó végzettségre! Milyen képzésben vett részt? (Ha több szakon is szerzett abszolutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

3.2


3.3

 

Mostani tapasztalatai alapján visszatekintve, milyennek tartja a képzésben az elméleti és a gyakorlati képzés óraszámát? (Kérem, gondoljon az előbb jelölt, jelenlegi munkájához kapcsolódó végzettségre!) 

3.4Elmélet
 

  
 

3.5Gyakorlat
 

  
 

 

3.6Az előbb jelölt, jelenlegi munkájához kapcsolódó végzettség megszerzése után összesen hány hónapig kereste első munkáját?

3.7Hogyan jutott az előbb jelölt, jelenlegi munkájához kapcsolódó végzettség megszerzése utáni első munkájához? (Kérem, ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!)

3.8


 

Kérjük, osztályozza, hogy az előbb jelölt képzés mennyire fejlesztette a következő ismereteket, kompetenciákat és készségeket? 

3.9A társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok felismerése.
 

  
 

3.10A kulturális különbségek megértése.
 

  
 

3.11A segítségnyújtás módszereinek kiválasztása.
 

  
 

3.12A problémák, szükségletek, veszélyeztető tényezők kezelése.
 

  
 

3.13A tanulói szocializáció és személyiség átfogó elemzése.
 

  
 

3.14A tanulók, pedagógusok, szülők érdekérvényesítő képességének fejlesztése. 
 

  
 

3.15A segítségnyújtás folyamatainak utánkövetése.
 

  
 

3.16A szakmai tevékenységhez szükséges prevenciós módszerek, technikák alkalmazása.
 

  
 

3.17A szakmai kompetenciahatárok felismerése.
 

  
 

3.18A nevelési-oktatási folyamatok tudományos elemzése, kapcsolódó kutatások értelmezése.
 

  
 

3.19Programok, pedagógiai tevékenységek szervezése.
 

  
 

3.20Együttműködés a nevelés különböző szereplőivel.
 

  
 

3.21A tanult ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása.
 

  
 

 

3.22Részt vesz jelenleg felsőfokú képzésben?

3.23Ha részt vesz jelenleg felsőfokú képzésben, milyen képzési formában?

3.24Tervei között szerepel-e a továbbtanulás 5 éven belül?

 
 

Tervezi-e, hogy 5 éven belül… 

3.25... munkahelyet változtasson (munkakör megtartása mellett)?
 

  
 

3.26... munkakört változtasson segítő pályán belül?
 

  
 

3.27... elhagyja a segítő pályát?
 

  
 

 
 

Mennyire elégedett jelenlegi munkájával az alábbi szempontok szerint? 

3.28A munka szakmai, tartalmi része
 

  
 

3.29Szakmai előmenetel, karrierépítés
 

  
 

3.30A munka társadalmi megbecsültsége
 

  
 

3.31Jövedelem, juttatások 
 

  
 

3.32Biztonságos munkakörülmények
 

  
 

3.33Munkatársakkal való együttműködés
 

  
 

3.34A munka infrastrukturális feltételei
 

  
 

3.35A munka tárgyi körülményei
 

  
 

3.36A munka összességét tekintve
 

  
 

 
 

3.37

3.38Felkészültnek érzi-e magát a feladatok ellátására?

 
 

Értékelje a következő állításokat! 

3.39A feladatok ellátásához szükséges ismereteket a képzés során sajátítottam el (erre irányuló tantárgyak keretein belül).
 

  
 

3.40A feladatok ellátására a gyakorlatban készültem fel.
 

  
 

3.41Erre születettem.
 

  
 

 
 
 

Amennyiben TÖBB iskolában lát el segítő tevékenységet, iskolái között van... ? 

3.42..., ahol magas a nagyon rossz anyagi körülmények között élő diákok aránya
 

  
 

3.43..., ahol magas az átlag feletti anyagi körülmények között élő diákok aránya
 

  
 

3.44..., ahol magas a sajátos nevelési igényű diákok aránya
 

  
 

3.45... kisebbségi kultúrával jellemezhető iskola
 

  
 

3.46... egyházi fenntartású iskola 
 

  
 

3.47... állami fenntartású iskola
 

  
 

3.48... alapítványi vagy magán fenntartású iskola 
 

  
 

3.49... alternatív pedagógiához köthető intézmény
 

  
 

3.50... általános iskola
 

  
 

3.51... négyosztályos gimnázium
 

  
 

3.52... hat vagy nyolc évfolyamos gimnázium
 

  
 

3.53... szakgimnázium / technikum
 

  
 

3.54... szakközépiskola / szakképző iskola
 

  
 

3.55... szakiskola és készségfejlesztő iskola
 

  
 

3.56... kistelepülésen (község / falu / tanya) működő iskola
 

  
 

3.57... fővárosban vagy megyeszékhelyen működő iskola
 

  
 

4A következőkben gondoljon arra az iskolára, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti!

4.1

4.2Kinek az alkalmazásában áll Ön?

4.3


4.4Milyen fenntartású iskola, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti?

4.5


4.6Milyen típusú iskola, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti?

4.7


4.8Milyen településtípuson működő iskola, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti?

4.9Hogyan jellemezné ezt az iskolát, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti?

4.10

4.11

4.12

 
 

Megítélése szerint, ebben az iskolában milyen százalékos arányban vannak a tanulók között olyanok, akikre érvényesek az alábbi jellemzők? (Kérjük, minden sorba írjon egy százalékos arányt! Írjon nullát, ha az iskolában nincs ilyen tanuló!) 

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

 

Megítélése szerint, ebben az iskolában a tanulók hány százalékának a szülei tartoznak a következő csoportokba? (Kérjük, minden sorba írjon egy százalékos arányt! Írjon nullát, ha az iskolában nincs ilyen tanuló!) 

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

 
 

A következő tanulói magatartás- és viselkedésformák milyen gyakran okoznak problémát ebben az iskolában? Értékeljen hétfokú skálán! Az 1 jelentse azt, hogy soha, a 7 pedig azt, hogy nagyon gyakran! 

4.27Rendszeres hiányzás 
 

  
 

4.28Rendbontás a tanteremben (órán) 
 

  
 

4.29Rongálás 
 

  
 

4.30Fizikai bántalmazás a gyerekek között 
 

  
 

4.31Verbális agresszió, ordítozás 
 

  
 

4.32Agresszív magatartás az iskola dolgozóival 
 

  
 

4.33Dohányzás 
 

  
 

4.34Alkoholfogyasztás 
 

  
 

4.35Drogfogyasztás 
 

  
 

4.36Függőség (számítógépes játék, játékgép)
 

  
 

4.37Lopás 
 

  
 

 

Ebben az iskolában mennyire jellemzőek a következő állítások? Értékeljen hétfokú skálán! 1-gyel, ha egyáltalán nem jellemző, 7-tel, ha nagyon jellemző! 

4.38A tanulók motiváltak
 

  
 

4.39A tanulók körében érték a tudás, az iskolai siker
 

  
 

4.40A tanulók gyakran hiányoznak, lógnak
 

  
 

4.41A tanulók fegyelmezetlenek
 

  
 

4.42A szülők nem segítik, nem ösztönzik gyermekük otthoni tanulását
 

  
 

 
 

Milyen gyakori, hogy munkája során együttműködik az alább felsorolt személyekkel? (Továbbra is gondoljon arra az iskolára, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti!) 

4.43Óvodai és iskolai szociális segítővel
 

  


4.44Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
 

  


4.45Iskolapszichológussal
 

  


4.46Iskolalelkésszel / lelkésszel
 

  


4.47Pedagógiai asszisztenssel
 

  


4.48Fejlesztő pedagógussal
 

  


4.49Gyógypedagógussal
 

  


4.50Iskolaorvossal
 

  


4.51Védőnővel
 

  


4.52Mentálhigiénés szakemberrel
 

  


4.53Iskolarendőrrel
 

  


4.54Iskolaőrrel
 

  


4.55Pedagógusokkal
 

  


4.56Iskolaigazgatóval
 

  


4.57Adminisztratív személyzettel
 

  


 
 

Mennyire igaz Ön szerint, hogy ebben az iskolában az alább felsorolt személyek partnerként tekintenek Önre? 

4.58Az iskolavezetés
 

  
 

4.59A pedagógusok
 

  
 

4.60A szülők
 

  
 

4.61Az egyéb iskolai segítő szakemberek
 

  
 

 
 

Milyen gyakorisággal végzi az alábbi tevékenységeket ebben az iskolában, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti? 

4.62Egyéni segítő beszélgetés a gyermekekkel
 

  
 

4.63A tanulók megfigyelése csoporthelyzetben
 

  
 

4.64Osztályfőnöki órán meghívott előadó voltam
 

  
 

4.65Osztályfoglalkozások különböző témákban (ismeretterjesztő, közösségfejlesztő, érzékenyítő, anti-bullying programok, stb.)
 

  
 

4.66Szociometriai vizsgálatok tanulói közösségekben
 

  
 

4.67Osztályszintű segítő beszélgetés
 

  
 

4.68Csoportos beszélgetés gyermekekkel
 

  
 

4.69Szabadidős programok, kirándulások szervezése gyermekeknek
 

  
 

4.70Szükség szerint szűrővizsgálatok, preventív feladatok megszervezése (tanulás, beilleszkedés, mentálhigiéné területén)
 

  
 

4.71Egyéni foglalkozás tanulási nehézségek kezelésére
 

  
 

4.72Csoportos foglalkozás tanulási nehézségek kezelésére
 

  
 

4.73Információs tájékoztató alkalmak a szülőknek
 

  
 

4.74Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás a szülőknek
 

  
 

4.75Konkrét problémához fűződő egyéni konzultáció a szülőkkel
 

  
 

4.76Szülőknek szóló csoportos foglalkozások szervezése, vezetése
 

  
 

4.77Krízisintervenció a családokban
 

  
 

4.78Szabadidős programok, kirándulások szervezése szülőknek
 

  
 

4.79Átveszem, átadom a tanulót a szülőtől, gondozótól
 

  
 

4.80A pedagógussal egyeztetve tájékoztatom a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről
 

  
 

4.81Családlátogatás
 

  
 

4.82Prevenciós megbeszélés a pedagógusokkal
 

  
 

4.83Konkrét problémához fűződő egyéni konzultáció a pedagógusokkal
 

  
 

4.84Részvétel szülői és nevelőtestületi értekezleten
 

  
 

4.85Részvétel a szülő-pedagógus megbeszélésen
 

  
 

4.86Érzékenyítő nevelőtestületi programok, tréningek tartása
 

  
 

4.87Pedagógusok által szervezett szabadidős programok előkészítése (terem berendezése, eszközök, anyagok előkészítése stb.)
 

  
 

4.88Megbeszélés az iskolai segítő szakemberekkel
 

  
 

4.89Kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel
 

  
 

4.90Részvétel az iskolai rendezvényeken
 

  
 

4.91Pályaorientációban való közreműködés
 

  
 

4.92Felügyelem a rám bízott tanulókat
 

  
 

4.93Intézményen belül (foglalkoztató termek, ebédlő, tornaterem stb.) szükség szerint kísérem a tanulót
 

  
 

4.94Intézményen kívül foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi sétákra stb. kísérem a tanuló(ka)t
 

  
 

4.95Szervezem, felügyelem a csoportos étkezéseket
 

  
 

4.96Egyeztetem a pedagógussal a tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket
 

  
 

4.97Előkészítem a tanórai foglalkozások során szükséges eszközöket
 

  
 

4.98Berendezem a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően
 

  
 

4.99Együttműködök a pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató, nevelő munkában
 

  
 

4.100Segítem, bátorítom a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában
 

  
 

4.101A pedagógus irányításával közreműködök a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben
 

  
 

4.102Egyénileg segítek a tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon
 

  
 

4.103Közreműködök a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában 
 

  
 

4.104Közreműködök a tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök kezelésében
 

  
 

4.105Közreműködök adminisztrációs teendők ellátásában
 

  
 

4.106Egyéb
 

  
 

4.107


5Iskola-szülő kapcsolatról szeretnénk párat kérdezniTovábbra is gondoljon arra az iskolára, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti!   

5.1Fent van-e az iskola honlapján, hogy Önt a szülők hol tudják elérni? 

5.2

5.3

5.4

 
 

Ön szerint mennyire tartják a szülők saját szülői feladatuknak az alábbi tevékenységeket ebben az iskolában, ahol a feladatainak legnagyobb részét tölti? 

5.5A lakhatás, egészség, biztonság feltételeinek megteremtése
 

  
 

5.6A gyermek és a szülő közötti nyílt és őszinte beszélgetések
 

  
 

5.7A gyermek tanulási feltételeinek megteremtése
 

  
 

5.8A gyermek iskolai beilleszkedésének segítése
 

  
 

5.9Az iskolával való kapcsolat keresése
 

  
 

5.10Aktív részvétel az iskola / osztály életében
 

  
 

5.11Segítségnyújtás a házi feladatokban, felkészülésben
 

  
 

5.12Segítségnyújtás a gyermek tanulmányaival kapcsolatos döntések meghozatalában
 

  
 

5.13Részvétel az iskolai szülői testületek munkájában
 

  
 

5.14Önkéntes munkát végezni az iskolában
 

  
 

5.15Munkájával hozzájárulni az iskola működéséhez
 

  
 

5.16Gyermek barátainak, osztálytársainak szüleivel való kapcsolat kiépítése
 

  
 

5.17A gyermek szabadidejének tartalmas kitöltése
 

  
 

5.18A gyermek hosszú távú jövőjének megtervezése
 

  
 

5.19Az otthonon kívül töltött szabadidő figyelemmel kísérése
 

  
 

5.20A baráti kör alakulásának, összetételének figyelemmel kísérése
 

  
 

 
 

Honnan származik a szülők szülői tudása, Ön szerint? Jelölje 1-gyel, ha senkire nem jellemző, 4-el, ha mindenkire jellemző! 

5.21Gyermekként a családban szerzik a tudást
 

  
 

5.22Felnőttként az életben szerzik a tudást
 

  
 

5.23Saját gyermeknevelési tapasztalatból
 

  
 

5.24Családi életre nevelés tantárgy
 

  
 

5.25Középiskolai vagy felsőoktatási tananyag
 

  
 

5.26Médiaszemélyiségektől (pl. influenszerektől, youtuberektől) vett minták
 

  
 

5.27Közösségi médiacsoportok (pl. Facebook csoportok, fórumok)
 

  
 

5.28Továbbképzés, önképzés
 

  
 

5.29A saját gyermeknevelési hibákból való tanulás
 

  
 

5.30Ösztönös tudás
 

  
 

 
 

Mit gondol, az alább felsoroltaknak feladata-e javítani a szülők gyermeknevelési képességét? 

5.31Óvodai és iskolai szociális segítőnek 
 

  
 

5.32Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek
 

  
 

5.33Iskolapszichológusnak
 

  
 

5.34Iskolalelkésznek / lelkésznek
 

  
 

5.35Fejlesztő pedagógusnak
 

  
 

5.36Pedagógiai asszisztensnek
 

  
 

5.37Gyógypedagógusnak
 

  
 

5.38Iskolaorvosnak
 

  
 

5.39Védőnőnek
 

  
 

5.40Mentálhigiénés szakembernek
 

  
 

5.41Iskolarendőrnek
 

  
 

5.42Iskolaőrnek
 

  
 

5.43Pedagógusnak
 

  
 

5.44Iskolaigazgatónak
 

  
 

5.45Adminisztratív személyzetnek
 

  
 

5.46Államnak
 

  
 

5.47Egyháznak
 

  
 

 
 

Ebben az iskolában, ahol a feladatainak nagy részét tölti, kitől kérnek a szülők tanácsot nevelési kérdésekben? Jelölje 1-gyel, ha egyáltalán nem jellemző, 4-el, ha nagyon jellemző! 

5.48Iskolai vezetőség
 

  


5.49Pedagógusok
 

  


5.50Internet (szakoldalak, tanácsadó oldalak)
 

  


5.51Internet (interaktív szülőcsoport)
 

  


5.52Médiaszemélyiségek (pl. influenszerek, youtuberek)
 

  


5.53Szülők egymás között
 

  


5.54Óvodai és iskolai szociális segítő
 

  


5.55Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 

  


5.56Iskolapszichológus
 

  


5.57Iskolalelkész / lelkész
 

  


5.58Fejlesztő pedagógus
 

  


5.59Pedagógiai asszisztens
 

  


5.60Gyógypedagógus
 

  


5.61Iskolaorvos
 

  


5.62Védőnő
 

  


5.63Mentálhigiénés szakember
 

  


5.64Iskolarendőr
 

  


5.65Iskolaőr
 

  


5.66Egyéb
 

  


5.67


 

5.68Általánosságban mennyire együttműködők Önnel az iskolába járó tanulók szülei?

5.69Jellemzően melyik szülővel tartja Ön a kapcsolatot?

5.70Jellemzően ki kezdeményezi a találkozást?

 
 

Hogyan jellemezné azokat a szülőket, akikkel kifejezetten jó a kapcsolata, s a gyermek teljesítményében és magatartásában tükröződik, hogy hatékony az együttműködés

5.71Jövedelem tekintetében alacsony státusú szülők
 

  


5.72Jövedelem tekintetében átlagos státusú szülők
 

  


5.73Jövedelem tekintetében magasabb státusú szülők
 

  


5.74Dominánsan alapfokú végzettségű szülők
 

  


5.75Dominánsan középfokú végzettségű szülők
 

  


5.76Dominánsan diplomás szülők
 

  


5.77Községekben, falvakban élő szülők
 

  


5.78Kisebb városokban élő szülők
 

  


5.79Nagyobb városokban élő szülők
 

  


5.80Vallásos szülők
 

  


5.81Roma / cigány szülők
 

  


5.82Teljes családban élők
 

  


5.83Mozaik családban élők
 

  


5.84Egyszülős családban élők
 

  


5.85Nevelőszülők 
 

  


5.86Nagyobb krízist élt át a család
 

  


5.87Fiatal szülők
 

  


5.88Középkorú szülők
 

  


5.89Idősebb szülők
 

  


5.90Tartósan beteg és / vagy fogyatékossággal élő szülők
 

  


5.91Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülők
 

  


5.92Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelő szülők
 

  


5.93Gyermekük tartósan beteg
 

  


5.94Inkább lányok szülei
 

  


5.95Inkább fiúk szülei
 

  


 
 

Milyen okból keresi Ön az alkalmat a szülőkkel való beszélgetésre? 

5.96Amikor értesítenek a szülők, hogy beszélni akarnak velem.
 

  
 

5.97Amikor egy tanuló magatartása megváltozik.
 

  
 

5.98Amikor egy tanuló nem megfelelően teljesít.
 

  
 

5.99Amikor a tanuló panaszkodik otthoni dolgok miatt.
 

  
 

5.100Amikor megköszönök valamit a szülőknek.
 

  
 

5.101Új képességet fedezek fel a tanulóban.
 

  
 

5.102Egyéb
 

  
 

5.103


5.104Megítélése szerint az Ön nevelési elvei összhangban vannak-e a szülők többsége által képviseltekkel?

5.105Ha van eltérés az otthoni és az iskolai nevelési elvek között, akkor erre az iskolára többnyire melyik állítás igaz?

6És most még egy utolsó gondolkodásra kérem…   

 

Fejezze be a megkezdett mondatot egy szimbolikus szó vagy kifejezés hozzáadásával! Válaszát indokolja is (azért, mert…)! 

 
6.1


6.2


6.3


6.4


6.5


6.6