1Az oktatói tevékenység hallgatói véleményezésének célja, hogy visszajelzést adjon az oktatók munkájának hallgatói megítéléséről saját egyéni fejlődésük megalapozásához, az oktatói követelményrendszer teljesítésének vezetői értékeléséhez, valamint támogassa a tantárgyfejlesztést.
Kérek minden hallgatót vegyen részt a fenti célok sikeres teljesítésében, hiszen a kérdőív kitöltése önkéntes!

1.1

1.2

1.3

 

Értékelje 1-5 -ig terjedő skálán (0= nincs véleménye, 1= nagyon rossz… 3 = közepes, ….. 5 = kiváló, mindenben kielégítette igényeimet) 

1.4Az oktató mennyire felkészült az órákra?
 

  


1.5Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?
 

  


1.6Mennyire érthető az oktató beszéde?
 

  


1.7Mennyire lehetett az oktató óráit jegyzetelni?
 

  


1.8Mennyire voltak az oktató órái figyelemfelkeltők, érdekesek?
 

  


1.9Mennyire segítették az órák a tananyag elsajátítását?
 

  


1.10Mennyire biztosít az oktató segédletet, jegyzetet a tantárgyához?
 

  


1.11Mennyire biztosít az oktató saját segédletet, saját jegyzetet a tantárgyához?
 

  


1.12Mennyire segítette a jegyzet (ha van) a tananyag elsajátítását?
 

  


1.13Milyen a tanár hozzáállása a diákokhoz?
 

  


1.14Mennyire kezeli rugalmasan az oktató a hallgatói kéréseket?
 

  


1.15Mennyire volt összhangban a vizsgakövetelmények meghatározása, a számonkérés és a kapott érdemjegy?
 

  


1.16Mennyire törekedett a vizsgáztató az Ön tudásának alapos felmérésére?
 

  


1.17Milyennek tartja a szóbeli vizsga légkörét?
 

  


1.18Ha volt írásbeli vizsga (nem ZH), a feltett kérdések mennyire voltak lényegre törőek?
 

  


1.19Ha volt írásbeli vizsga(nem ZH), a feltett kérdések mennyire voltak összhangban a tananyaggal?